top of page

Acerca de

online-shopping-BGTPBQF.jpg

Đối tác bán hàng của Shelano

Miễn phí quảng cáo Facebook

Trở thành Đối tác của Shelano để quảng cáo miễn phí cửa hàng làm đẹp hoặc thẩm mỹ viện của bạn. Đối với mỗi đơn đặt hàng từ $ 200 AUD, bạn sẽ nhận được một quảng cáo cho doanh nghiệp của mình.

1. Cách tính toán ngân sách quảng cáo dựa trên đơn đặt hàng của bạn.

30% x Tổng số tiền đặt hàng = ngân sách tiếp thị.

30% x $ 200 AUD = $ 60 AUD

2. Ngân sách sẽ được sử dụng như thế nào cho các kế hoạch tiếp thị của bạn?

Với $ 60 AUD, doanh nghiệp của bạn có thể tiếp cận từ 2.000 đến 5.000 người dùng hoạt động trên Facebook mỗi ngày thông qua Quảng cáo Facebook trong 3 tuần.

Facebook-reach.png

3. Điều khoản và Điều kiện

Cung cấp các yếu tố quảng cáo, chẳng hạn như hình ảnh và dòng tiêu đề và chúng tôi sẽ tự động tạo các kết hợp được tối ưu hóa cho đối tượng của bạn. Các biến thể có thể bao gồm các định dạng, mẫu hoặc âm thanh khác nhau dựa trên một hoặc nhiều yếu tố.

  • Đối tượng mục tiêu: vị trí. giới tính tuổi.

  • Thời lượng quảng cáo sẽ dựa trên ngân sách của bạn (Tối thiểu $ 20 AUD mỗi tuần).

bottom of page